Letöltés PDF

MAGYAR JOGÁSZOK AZ EURÓPAI BÜNTETŐJOGÉRT EGYESÜLET
3515 Miskolc-Egyetemváros A/6 ép. 127. szoba
Tel.: (46) 565-178; Fax: (46) 565-179

Elnök: Prof. Dr. Farkas Ákos
Társelnök: Prof. Dr. Miskolczi-Bodnár Péter
Főtitkár: Dr. Virágh György az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója
Kincstárnok: Dr. Kiss Anna OKrI főmunkatárs

TAGSÁGI NYILATKOZAT
a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesületbe
történő belépéshez

Név: .......................................................
Születési hely, idő: ...................................................................................
Anyja neve: ........................................................
Munkahelye: ............................................................................................................
Értesítési címe: ........................................................................................................
Telefon:…………………………………………………………………………..
Fax:………………………………………………………………………………
E-mail:……………………………………………………………………………
Nyelvismerete: .......................................

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Jogászok az Európai Büntetőjogért Egyesület tagja kívánok lenni és vállalom az éves 2.000,- Ft tagdíjnak az alábbi számlaszámra történő megfizetését:
ERSTE Bank Miskolci Egyetemi Fiók
3515 Miskolc-Egyetemváros
Számlaszám: 11640002-07985900-40000002

   
   

Dátum: .........................................................

 

 

                                                                                          ........................................................
aláírás